Grupa przedszkolna dwujęzyczna polsko-angielska

W jakim wieku najlepiej zacząć nauką języka obcego?

Oswajanie się z językiem obcym powinno następować już od najmłodszych lat! Problemy z nauką języka w szkole najczęściej nie są związane z brakiem zdolności lingwistycznych, nie mają także większego związku z talentem. Prawdą jest, że im wcześniej zaczniemy uczyć się języka i im więcej go będzie, tym łatwiej jego nauka przyjdzie w przyszłości, ponieważ na zajęciach w grupach dwujęzycznych, dzieci mają okazję uczyć się języka angielskiego tak jak języka ojczystego!

 Poznaj rewolucyjną metodę grup dwujęzycznych Karola Gidaszewskiego

Zajęcia prowadzone w 100% w języku angielskim opierają się na następujących trzech etapach:

 •  Słuchanie (obcowanie z językiem)
 • Rozumienie (reagowanie na polecenia nauczyciela)
 • Mówienie (słowa – frazy – zdania)

 

Grupy dwujęzyczne stanowią niezwykle atrakcyjną formę zajęć – zapewniają naukę niejako przy okazji zwyczajnych aktywności w przedszkolu. Przez codzienną obecność (4 godziny dziennie – 5 dni w tygodniu) lektora, który współuczestniczy w zajęciach, zabawach, rytmice, wyjściach na dwór, dzieci mają możliwość naturalnego komunikowania się po angielsku. Do obowiązków lektora należy również prowadzenie zajęć przedszkolnych w języku angielskim. Dzięki tej metodzie żadna bariera językowa nie będzie stanowiła przeszkody do dalszej nauki języka w szkole, na studiach, za granicą…

 

Co zyskuje dziecko dzięki nauce języka w grupach dwujęzycznych?

 • Dziecko otrzymuje możliwość przyswajania języka na poziomie porównywalnym z nauką języka ojczystego od matki (Natural Method)
 • Dziecko chłonie język praktycznie bez wysiłku
 • Dziecko na wczesnym etapie rozwoju zyskuje umiejętność wypowiadania zdań w języku angielskim
 • Dziecko zaczyna używać języka obcego w codziennych sytuacjach tak jak ojczystego

 

Jak współpracujemy z Rodzicami?

 • Rodzice mogą zapoznać się z metodą na lekcji pokazowej
 • lektor prowadzi bloga, na którym regularnie opisuje przebieg zajęć, wprowadzone piosenki, zdjęcia prac dzieci, nauczone słownictwo, wiersze i zwroty
 • otrzymują portfolio-kartę postępów dziecka w nauce w zakresie rozumienia i opanowania mówienia w języku angielskim
 • trzy razy w roku odbywa się spotkanie z Rodzicami, którzy mogą skonsultować postępy swoich dzieci z lektorem
 • linki do materiałów wykorzystywanych na lekcjach (do domowego odsłuchania na YouTube)

 

Jesteś dyrektorem/właścicielem przedszkola lub jako rodzic chcesz wpłynąć na decyzję Twojego przedszkola aby utworzyć grupę polsko-angielską? Napisz do nas- przedstawiciel firmy przyjedzie na spotkanie i omówi szczegóły

Zapraszamy do współpracy wszystkie przedszkola w Poznaniu i w okolicach.

Otwarcie grup dwujęzycznych to najlepszy sposób na podniesienie konkurencyjności przedszkola!

 

W czerwcu przed rozpoczęciem nowego semestru odbędzie się pierwsze spotkanie z rodzicami zainteresowanymi uczestnictwem dzieci w grupach dwujęzycznych.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia filmów z przeprowadzonych zajęć