Język angielski przedszkole

Nauka języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym jest uważana przez rodziców coraz częściej za konieczność. Dzięki zajęciom z lektorami Modern English ta konieczność staje się dla dzieci okazją do doskonałej zabawy.

Umysł przedszkolaka to niezwykle chłonne, intensywnie rozwijające się narzędzie, które posiada naturalną zdolność do uczenia się. Zajęcia języka angielskiego w przedszkolu pozwalają wykorzystać możliwości edukacyjne dziecka i wrodzoną ciekawość świata oraz umożliwiają żywy kontakt z językiem. Celem lektorów Modern English jest oswojenie z językiem angielskim, otwarcie dziecka do artykułowania pierwszych zdań w języku obcym, wreszcie pokazanie, że nauka języka angielskiego w grupie dzieci to świetna zabawa. Dziecko pozytywnie nastawione do nauki języka obcego będzie miało wewnętrzną motywację do jego używania w różnych kontekstach.